Rubriky
Nezařazené

Tělo jako zdroj života

Sebepoznávací bodyterapeutický výcvik

Tříletý sebezkušenostní výcvikový kurz zaměřený na sebepoznání a rozvíjení terapeutických dovedností s využitím biodynamické bodyterapie a dalších hlubinně-dynamických psychoterapeutických přístupů a metod v individuálním i skupinovém procesu. To znamená terapeutickou práci s vědomím, podvědomím a nevědomím, přenosem a protipřenosem. 

Záměrem je:

Podpořit sebenáhled, autenticitu, lidství a seberozvoj s rozpoznáním vnitřních zdrojů a potencialit.

Vnímat a kultivovat terapeutickou práci jako proces doprovázení, podpory a osobního růstu.

Využívat informací a prožitků těla, podvědomí a nevědomí.

Rozpoznávat trauma v životě člověka skrze tělo a s pomocí práce s tělem ho zmírňovat a uzdravovat.

Rozvíjet své vztahové a terapeutické dovednosti s využitím bodyterapeutických a hlubinně-dynamických metod, cvičení a přístupů.

Vnímat dynamiku terapeutického procesu a obecných principů terapeutického doprovázení, etiky a hranic vlastní profesionality.

Specifikem našeho kurzu je rozvíjení psychoterapeutických dovedností ve smyslu holistického a biodynamického pohledu na člověka, jeho osobnost a fungování ve vztazích. 

Rubriky
Nezařazené

Čím se budeme zabývat

Tělo jako klíč k podvědomí

Biodynamické principy v terapeutickém procesu

Autentická komunikace

Dynamika terapeutického vztahu

Rozvoj terapeutických dovedností

Bioenergetika, vegetoterapie…

Terapeutická práce s dotekem

Biodynamické masáže a Deep Draining

Etika v psychoterapii

Reflexe životních témat

Vlastní prožitek procesu terapeutické změny

Provázení klienta a blízkých v hlubokých emočních procesech

Využití skupinové dynamiky k sebeuvědomění v rámci vztahů

Živý prostor skupiny jako zdroj poznání

Společenství vzájemné podpory a bezpečí

Rubriky
Nezařazené

Komu je výcvik určen?

• těm, kteří již s jakoukoli terapeutickou technikou pracují ale zatím nemají absolvovaný velký psychoterapeutický výcvik. Mohou si tedy s námi doplnit v poměrně koncentrované formě terapeutické kompetence.

• těm, kdo již psychoterapeutický výcvik absolvovali a chtějí posílit a rozvinout své terapeutické dovednosti s využitím práce s tělem.

• každému, kdo chce využít prostor výcviku jen k sebepoznání a zvědomění si životních témat a vztahových vzorců.

• těm, kdo chtějí prostřednictvím reflexe skupinové dynamiky zažít vytváření společenství, kde mohou získat autentickou zpětnou vazbu a vzájenou podporu i po skončení výcviku.

Zkušenosti a prožitky z výcviku tedy mohou využít nejen terapeuti v pomáhajících profesích, fyzioterapeuti, kouči… a profesionálové nebo nadšenci v různých oblastech práce s lidmi, ale i kdokoli, kdo hledá autentičtější vztahy a naplněný osobní život. Každý do výcvikové skupiny přináší svůj pohled a má svoje místo v procesu učení se, reflexe a integrace.

Rubriky
Nezařazené

Čím je výcvik specifický?

Řada kurzů a výcviků učí dopodrobna určitou metodu práce s lidmi, ale nezahrnují, případně jen okrajově, důležitou oblast terapeutických (vztahových) metadovedností. Naproti tomu existují „velké“ terapeutické výcviky, které vyžadují výraznou časovou a finanční investici a jsou těsně provázané s konkrétním terapeutickým přístupem. Naším záměrem je zprostředkovat na vlastní prožitek jakési terapeutické minimum, které je nezávislé na metodě, jíž při práci s lidmi používáte. Protože náš výcvik není výcvikem v konkrétní metodě, můžeme se soustředit na sebepoznání, obecné vztahové (tedy i terapeutické) dovednosti, nabídnout přiměřenou délku výcviku a využití prožitého ve všech oblastech života a vztahů.

Práce s tělem z principu vede k tomu, co je tady a teď. Je konkrétní a platná, ať už se mysl porozuměním opírá a jakýkoli koncept. Stejně tak skupina je mikrokosmem světa a vnějších i vnitřních vztahů jednotlivce. Tím, že budeme zkoumat a reflektovat, co se děje uvnitř těla a skupiny, budeme přímo u zdroje poznání a pochopení.

Vítáme široký rozsah předchozích zkušeností (odborník-laik), různost přístupů a rozličné záměry, protože každý do výcvikové skupiny přináší svůj pohled a má svoje místo v procesu učení se, reflexe a integrace. Budeme vědomě různost využívat jako výzvu k sebepoznání a podporovat naši schopnost integrace.

Existuje naděje, protože společně strávený čas podpoříme reflexí skupinové dynamiky, že kromě osobních profitů, vytvoříme společenství, které dokáže dávat autentickou zpětnou vazbu a vzájemnou podporu i po skončení výcviku.

Rubriky
Nezařazené

Lektoři

Diana Valečková

psycholožka s více jak 25 letou praxí v oblasti psychodiagnostiky, individuální, párové a rodinné psychoterapie. Součástí odborné praxe je lektorování přednášek, seminářů a workshopů, specializovaná psychologická práce s novorozenci… (www.psycholog-diana.cz)

Honza Nejedlý

v individuální i párové terapii se spoléhá na biodynamický princip, který je orientován na vnitřní životadárné a ozdravné síly. S pomocí různých bodyterapeutických metod, většinou velmi jednoduchých, doprovází klienty do míst, kde jsou věci rozpoznány takové jaké jsou. To otevře cestu k znovunabytí schopnosti osvobodit svou primární energii…
Skupinu nahlíží jako jeden organismus, kde se projevují různé „vnitřní“ osoby. Při facilitaci skupin hledá celistvost, která nastane jen tehdy, když všechny zúčastněné, vědomé i nevědomé, hlasy mohou volně promlouvat. (další bio)

Rubriky
Nezařazené

Termíny a rozsah výcviku

Výcvik je „tříletý“, v každém roce proběhne pět vícedenních workshopů (čtyři workshopy v rozsahu středa–neděle a v létě jeden celý týden pondělí–neděle). Začíná na začátku roku 2025 a končí na konci roku 2027.

První rok výcviku 2025:

termíny upřesníme v červenci

Termíny na další rok upřesníme vždy nejpozději do července roku předchozího. Pokud potřebujete termíny na následující rok vědět dříve, domluvme se – tvorba termínů je většinou již v procesu a něco už je známo nebo se můžeme pokusit vyhnout se konfliktu s vaším plánováním.

Rubriky
Nezařazené

Místo konání

Ekocentrum Loutí – Rabyně

Rubriky
Nezařazené

Cena

Výcvik: 29.000,-Kč / 1 rok výcviku (22 plných dní)

K tomu je třeba počítat s náklady na ubytování, stravu a pronájem sálu, které se hradí na místě.

Platí se vždy na rok (5 workshopů) dopředu.

V případě neočekávaných závažných životních situací se domluvíme na vrácení peněz nebo odpovídajícím stornu.

Pokud je s penězi jakýkoli problém, můžeme si domluvit individuální způsob platby (bez navýšení). Řešení se vždy najde. Ačkoli i my platíme složenky, neradi bychom vytvářeli další prostor, kde peníze determinují rozvoj.

V krajním případě, na základě písemné dohody, je možné rozložit splátky i na delší čas než je doba výcviku.

Uvedená cena platí, pokud ve skupině zůstane alespoň 10 účastníků. Když nastane situace, že nás zůstane méně, budeme se muset shodnout na podmínkách, jak pokračovat.

Seznamovací víkend: 2.700,-

Rubriky
Nezařazené

Přihlášení do výcviku

Do výcviku je možné se přihlásit.

V letošním roce je vhodné se zúčastnit některého Seznamovacího víkendu, abychom se navzájem (lektoři, vy a náš způsob práce) poznali.

Pro účast na Seznamovacím víkendu, stačí se přihlásit telefonicky nebo mailem.

Můžete také zatelefonovat 605 215 810 a doptat se na podrobnosti.

Pro účast na tříletém výcviku:

Vyplňte prosím jednoduchou přihlášku zde.

Před vzájemným závazným potvrzením účasti si domluvíme krátké online setkání s oběma lektory.

Uzavřeme jednoduchou smlouvu, abychom si potvrdili očekávání a vzájemnou odpovědnost.

Uhradíte zálohu a sejdeme se na výcviku.

Rubriky
Nezařazené

Stačí tři roky?

Odhodlat se k velkému (obvykle 5-6 let) psychoterapeutickému výcviku vyžaduje velkou časovou a finanční investici. Přičemž velkou část takového výcviku zabere výuka terapeutické metody a obecné teorie, kterou vyžaduje certifikát konkrétní školy, která výcvik organizuje.

Náš výcvik míří přímo k jádru – zažít a zvědomit si, co je potřeba a co mi brání k plnému a vnitřně svobodnému vztahu. Ať už terapeutickému nebo běžnému. Jádro terapie je totiž především o skutečně autentickém vztahu a do takového může vstupovat člověk vědomý si sebe sama.

Teoretické pozadí je možné si doplňovat z volně dostupné literatury. Běžně organizované výcviky přinášejí zkušenost, že někteří účastníci už znají teorii z dřívějška a na výcviku slyší tytéž věci poněkolikáté. Jiný může být dobrý terapeut, i když se opírá o jinou teorii, než s jakou se setká na výcviku. A dalšího to vůbec nezajímá, protože výcvik chce využít jen pro své sebepoznání.

Budeme se tedy zabývat terapeutickými a vztahovými principy, které se objeví přímo tady a teď a mezi námi. A pitvat, co to znamená, co to dělá se mnou, s jinými. Učit se a poznávat tedy budeme prakticky a vytvářet si vlastní jazyk porozumění, ten reflektovat a používat v terapii nebo v běžném životě.

Během výcviku budeme používat instrumentárium, které přináší především biodynamická body-psychoterapie a případně jiné hlubinně-psychoterapeutické směry. Cvičení a použité metody budeme reflektovat a můžete je doplnit do svého terapeutického života, nejsme však výcvikem v této metodě. Takový najdete např. zde. Z tohoto důvodu také na konci neslibujeme žádný certifikát. Spíše na splnění formálních požadavků se tak můžete soustředit na svou úplnost a schopnost přijmout a dávat zpětnou vazbu.

Je pravdou, že vnitřní seberozvojové procesy potřebují čas, aby dozrály a integrovaly se v osobnosti a těle. Tři roky tedy nestačí, stejně jako pět let nestačí. Celý zbytek života, možná, je tak akorát.

Rádi bychom vytvořili takové skupinové prostředí, aby se skupina stala společenstvím a chtěla se setkávat a rozvíjet vzájemnou autentickou podporou i po skončení výcviku. Po třech letech tedy může následovat prozkoumávání dalších objevivších se témat a zákoutí samostatně nebo ve skupině, které mohu důvěřovat a která se umí ptát.