Terapeutické dovednosti

Sebeuvědomění
 • Zvědomění traumat
 • Přijetí životního příběhu
 • Rozpoznání vztahových vzorců
 • Vlivy charakteru
 • Vědomí emocí
 • Bezmoc a odpovědnost, konečnost, nejistota
 • Hodnoty – vědomí souladu či konfliktu
 • Zdroje – pilíře spokojenosti
Terapeutický vztah
 • Bezpečný prostor
 • Vnímání energetického dialogu
 • Rozpoznání odporu
 • Přenos, protipřenos a projekce
 • Nevyřčená očekávání
 • Začátek a konec terapeutického vztahu
 • Naslouchání, soucit, přítomnost
 • Provázení emočních procesů a jejich integrace
 • Podpora versus výzva
 • Dynamika terapeutického procesu
 • Terapeutický záměr a jeho reflexe
 • Rizika pomáhající profese a etika
Autentická komunikace