Čím se budeme zabývat

Tělo jako klíč k podvědomí

Biodynamické principy v terapeutickém procesu

Autentická komunikace

Dynamika terapeutického vztahu

Rozvoj terapeutických dovedností

Bioenergetika, vegetoterapie…

Terapeutická práce s dotekem

Biodynamické masáže a Deep Draining

Etika v psychoterapii

Reflexe životních témat

Vlastní prožitek procesu terapeutické změny

Provázení klienta a blízkých v hlubokých emočních procesech

Využití skupinové dynamiky k sebeuvědomění v rámci vztahů

Živý prostor skupiny jako zdroj poznání

Společenství vzájemné podpory a bezpečí