Rubriky
Nezařazené

Co je body-psychoterapie?

Body-psychoterapie (psychoterapie zaměřená na tělo)

Tento psychoterapeutický směr je postaven na exaktních vědách a zkušenostech propojujících tělo, mysl a ducha. Mezi tělem a myslí/duchem existuje intenzivní vazba a nepřetržitá interakce. Co se odehrává v psyché, zapisuje se do těla a co se tělesný pocit a struktury odráží se v mysli a duši.   

Způsob body-terapeutické péče je propojením bezpečného, vcítivého dialogu klienta se svým tělem a s terapeutem a z toho plynoucího léčivého setkání nebo konkrétního doteku, který dokáže ovlivnit emoce a tím i myšlení, následně pak vzorce chování.

Specifická podpora dýchání, pohybu, doteku, případně specifická masáž těla a jeho částí, dokáží uvolnit a zaintegrovat i hluboká traumata, kterými člověk ve svém životě prošel, nebo aktuálně prochází.

Terapeut není expertem na klientovy potíže, je tím, kdo pomáhá klientovi odhalit skrytá a bolavá témata a jejich uvolnění, integraci a tím nalezení nových způsobů vnímání reality života a sebe sama. 

Body-psychoterapie v sobě integruje celou řadu metod (kinestetických, dotekových, bioenergetických a občas i verbálních), jejichž společným záměrem je nechat promlouvat tělo. Právě tělo si pamatuje každičkou událost našeho života a současně s tím, narozdíl od mysli, se nepřetržitě nachází v prostoru “tady a teď”. Je tedy tím nejdůvěryhodnějším a nejrychlejším kanálem k obsahům našeho podvědomí.