Rubriky
Nezařazené

Co s výcvikem, když nejsem terapeut?

Chápeme jádro terapie jako schopnost navázat a udržet vztah. V terapii se takový vztah nazývá terapeutický. V běžném životě, partnerský, pracovní, přátelský, vztah k sobě, ke svým ambivalencím, k životu, vztah se silami, které nás přesahují…

V každém kontextu jde o vztah. A do vztahu vstupuje „já“, které se zná, které si je vědomé svých hranic, emocí, vzorců a talentů. „Já“, které je svobodně autentické. A „já“, které si je téhož vědomo u druhých. Umí co nejpřesněji rozeznat esenci od projekce. Užít si radostně, co přináší přenos a protipřenos. Mít soucit a trpělivost s odporem druhého a svým. To je sice terapeutická terminologie, užitečná však ve vztazích obecně.

A právě zkušenost s terapií (třeba na výcviku) umožňuje nejen porozumět, ale uvidět u sebe a na sobě, jak svoje vztahy tvoříme.

Terapeutické dovednosti

Sebeuvědomění
 • Zvědomění traumat
 • Přijetí životního příběhu
 • Rozpoznání vztahových vzorců
 • Vlivy charakteru
 • Vědomí emocí
 • Bezmoc a odpovědnost, konečnost, nejistota
 • Hodnoty – vědomí souladu či konfliktu
 • Zdroje – pilíře spokojenosti
Terapeutický vztah
 • Bezpečný prostor
 • Vnímání energetického dialogu
 • Rozpoznání odporu
 • Přenos, protipřenos a projekce
 • Nevyřčená očekávání
 • Začátek a konec terapeutického vztahu
 • Naslouchání, soucit, přítomnost
 • Provázení emočních procesů a jejich integrace
 • Podpora versus výzva
 • Dynamika terapeutického procesu
 • Terapeutický záměr a jeho reflexe
 • Rizika pomáhající profese a etika
Autentická komunikace
Rubriky
Nezařazené

Co je body-psychoterapie?

Body-psychoterapie (psychoterapie zaměřená na tělo)

Tento psychoterapeutický směr je postaven na exaktních vědách a zkušenostech propojujících tělo, mysl a ducha. Mezi tělem a myslí/duchem existuje intenzivní vazba a nepřetržitá interakce. Co se odehrává v psyché, zapisuje se do těla a co se tělesný pocit a struktury odráží se v mysli a duši.   

Způsob body-terapeutické péče je propojením bezpečného, vcítivého dialogu klienta se svým tělem a s terapeutem a z toho plynoucího léčivého setkání nebo konkrétního doteku, který dokáže ovlivnit emoce a tím i myšlení, následně pak vzorce chování.

Specifická podpora dýchání, pohybu, doteku, případně specifická masáž těla a jeho částí, dokáží uvolnit a zaintegrovat i hluboká traumata, kterými člověk ve svém životě prošel, nebo aktuálně prochází.

Terapeut není expertem na klientovy potíže, je tím, kdo pomáhá klientovi odhalit skrytá a bolavá témata a jejich uvolnění, integraci a tím nalezení nových způsobů vnímání reality života a sebe sama. 

Body-psychoterapie v sobě integruje celou řadu metod (kinestetických, dotekových, bioenergetických a občas i verbálních), jejichž společným záměrem je nechat promlouvat tělo. Právě tělo si pamatuje každičkou událost našeho života a současně s tím, narozdíl od mysli, se nepřetržitě nachází v prostoru “tady a teď”. Je tedy tím nejdůvěryhodnějším a nejrychlejším kanálem k obsahům našeho podvědomí.

Biodynamické masáže

V bodyterapii a speciálně pak v biodynamických masážích je důležité uznat přímou souvislost mezi emočním stresem a svalovým napětím. Většina lidí, často už od dětství, vytěsňuje emoční prožívání, nezvědomuje a neprožívá své emoce naplno. Emoce jsou ale určitou energií těla, kterou nelze jen tak potlačit. Proto se ukládají ve svalech a projevují se svalovým napětím. Tělesný dotek, respektive biodynamická masáž a specifický způsob dechu může vést nejen k uvolnění svalového napětí, ale zejména i k uvolnění vytěsněných a potlačených obsahů prožívání z našeho nevědomí, a tím k léčení psychické nerovnováhy. Některé doteky a masáže jsou jemné, jiné se věnují hlubokým tkáním a kostem, stejně tak jako se některé zážitky a zkušenosti uložily v podvědomí, některé v hlubokém nevědomí, odkud je masáží a dotekem můžeme uvolit, znovuprožít a integrovat.

Rubriky
Nezařazené

Honza Nejedlý

(nar. 1968)

V individuální, párové i skupinové terapii se spoléhám na biodynamický princip, který je orientován na vnitřní životadárné a ozdravné síly. S pomocí různých bodyterapeutických metod, většinou velmi jednoduchých, doprovázím klienty do míst, kde jsou věci rozpoznány takové jaké jsou. Bez příkras, bez projekcí, bez matoucích iluzí, v čisté realitě. To otevře cestu k znovunabytí schopnosti osvobodit svou  primární energii… 

Biodynamickým a Deep-Draining masážím se věnuji jako podpůrné metodě v rámci individuální body-psychoterapie a také jako lektor.

Skupinu nahlížím jako jeden organismus, kde se projevují různé „vnitřní“ osoby. Podobně jako v individuální terapeutické práci i při facilitaci skupin hledám celistvost, která nastane jen tehdy, když všechny zúčastněné, vědomé i nevědomé, hlasy mohou volně promlouvat. S růstem vědomí, cestou od strachu, narůstá i dříve skrytá bytostná potřeba sdílení. Vzájemného sdílení zdrojů, příběhů, talentů.

Výcviky a dlouhodobé kurzy:

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii (6 let) – Eli Weidenfeld, Květa Palusková, Mona Lisa a Ebba Boyesen

Celotělová terapie (cyklus nadstavbových workshopů) – Eli

Hypnoterapie podle M. Ericksona (cyklus nadstavbových workshopů) – Eli

Trauma-terapie (cyklus nadstavbových workshopů) – Eli

Dlouhodobá supervizní rozvojová skupina – Eli

Asistence na Výcviku v biodynamické body-psychoterapii – Mona Lisa Boyesen, Ebba Boyesen, Eli, Květa

Tantrický výcvik – John Hawken

Pokročilé tantrické workshopy a Dark Eros – John

Šamanský výcvik – John Hawken

Praxe šamanismu Spletených vlasů, medicínského kruhu a práce s tělem v rámci Šamanské lóže ČR – John, Eli

Bioenergetický výcvik (také asistence) – John Hawken

Terapeutická práce s dotekem a biodynamické masáže (asistence, lektor) – Květa Palusková

Deep Draining – psychoterapie na tělesné úrovni (také asistence) – Květa

Výcvik v rodinných konstelacích – Bhagat

Výcvik ve facilitaci skupinových procesů – IPOP

Praktické a výcvikové semináře v rámci výcviků CBW – Vytváření opravdového společenství podle Scotta M. Pecka – FCE, CBI

Sedmnáct let jsem na tichém místě v horách vedl horskou boudu, staral se o děti i hosty, a to bylo myslím nad všechny ty výcviky 🙂

telefon: 605 215 810 | mail: cesta@bobes.cz